ВІДКРИТЕ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ: «Правові відносини» провела Заяць М.П. в групі П-22

ВІДКРИТЕ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ:

«Правові відносини»

15 березня 2016 року викладачем юридичних дисциплін Заяць М.П. в групі П-22 проведено відкрите семінарське заняття на тему: «Правові відносини».

Дидактичною метою заняття було систематизувати та поглибити знання за темою, поглибити уявлення, сутність поняття та ознаки правовідносин як способу реалізації норм права, дати правову характеристику суб’єктам  та об’єктам правовідносин,  та підставам їх виникнення.

Виховною метою було сприяти формуванню правової грамотності студентів, формувати у них відповідальне ставлення як до суб’єктів, так і до об’єктів правовідносин, а також студентів аналізувати реальні події з точки зору наявності правовідносин та можливості своєї участі в них.

У вступному слові викладач зосередила увагу на основоположних поняттях і ознаках правових відносин та разом із студентами здійснила порівняльний аналіз правових норм різних галузей права.

Далі Марія Петрівна побудувала заняття з двох частин. В першій його частині студенти презентували за допомогою мультимедіа свої доповіді, показали обізнаність з досліджуваних питань, вміння дискутувати та аналізувати. Викладач вміло підтримувала полеміку, влучними запитаннями направляла дискусію в тому чи іншому напрямку.

В другій частині заняття студенти закріпили матеріал шляхом розв’язування тестових запитань та цікавих практичних завдань, які стали предметом жвавих дискусій.

На кінець заняття Заяць М.П. підвела підсумки проведеної роботи і зробила короткі підсумки по темі, яка вивчалася.

Циклова комісія юридичних дисциплін.

Залишити відповідь