Навчальна частина

IMAG0083

Навчальна частина Вишнянського коледжу Львівського НАУ

Основне завдання діяльності навчальної частини – це організація освітнього процесу в коледжі на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими науково-теоретичними знаннями та практичною підготовкою.

У своїй діяльності навчальна частина керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами та іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Положенням  навчального закладу та наказами директора.

Керівництво роботою навчальної частини здійснює заступник директора з навчальної роботи Храбко Марія Іванівна.

Щоденний внесок у навчальний процес роблять секретар навчальної частини – Житняк Людмила Никодимівна та диспетчер – Топій Леся Станіславівна, інженер-електронник Чабак Володимир Романович, завідувач навчальною  лаболаторією Словік Ігор Володимирович.

Свою роботу навчальна частина  здійснює в тісному контакті з відділеннями  коледжу, методичним кабінетом, відділом кадрів, бухгалтерією та іншими підрозділами навчального закладу.

Навчальна частина коледжу складається з двох відділень: «Економіко – правового» та «Природничого». Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста:  071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 073 “Менеджмент”, 201 “Агрономія”, 211 “Ветеринарна медицина”, 081 “Право”.

В комплекс коледжу входить два навчальних корпуси загальною площею більше 9000 метрів квадратних на 960 навчальних місць, клубний корпус площею 2034 м2 з актовим залом на 450 місць. До послуг студентів і викладачів читальний зал на 100 місць, бібліотека, три п’ятиповерхові гуртожитки.

В навчальних корпусах розташовані сучасно облаштовані і естетично оформлені 38 кабінетів і лабораторій, 14 препараторських, 26 службово-допоміжних приміщень, 5 комп’ютерних лабораторій, видавничий центр, спортивні майданчики, спортивний зал, стадіон, теплиця, тир, навчалоно-колекційне поле, тваринницька ферма, класи для лабораторно практичних робіт з облаштованою лабораторією. Комплекс навчального корпусу і гуртожитків доповнюють багатоповерхові житлові будинки для викладачів і працівників коледжу. Вишнянський коледж Львівського НАУ щороку готує 250 молодших спеціалістів денної форми навчання за спеціальностями: бухгалтерський облік; організація виробництва; виробництво і переробка продукції рослинництва; ветеринарна медицина; правознавство, а також спеціалістів без відриву від виробництва за спеціальностю: правознавство.

Навчально-виховний процес в коледжі забезпечують 7 циклових комісій, до складу яких входять 75 викладачів, які є активними учасниками щорічної виставки передового педагогічного досвіду. Коледж входить у число кращих аграрних вузів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Робота навчальної частини ведеться за напрямами:

 1. Організаційна діяльність:
 • виконання навчальних планів з усіх спеціальностей і форм навчання;
 • розробка графіків навчального процесу;
 • складання розкладів навчальних занять та іспитів;
 • організація готовності коледжу до навчального року;
 • розподіл погодинного фонду;
 • комплектування Державної екзаменаційної комісії;
 • оформлення документів для виготовлення студентських квитків
 • оформлення документів для виготовлення дипломів про закінчення технікуму;
 • ведення обліку, своєчасне складання статистичної звітності з питань навчально процесу і контингенту студентів;
 • забезпечення відділень і циклових комісій бланками навчальної та облікової документації.
 1. Контрольна діяльність:
 • постійний контроль за виконанням графіків навчального процесу;
 • контроль за своєчасною розробкою планової та навчально-звітної документації по навчальному процесу та за її станом;
 • контроль за плануванням і виконанням навчального навантаження викладачами;
 • контроль за організацією роботи Державної екзаменаційної комісії;
 • контроль за роботою навчальних лабораторій і кабінетів;
 • контроль самостійного навчання студентів у міжсесійний період та за ходом складання студентами академічної заборгованості;
 • контроль за підвищенням кваліфікації викладачами.
 1. Планування:
 • розробка навчальних планів навчального процесу;
 • розробка пропозицій з удосконалення планування та організації навчального процесу;
 • розробка планів підвищення кваліфікації та стажування викладацького складу.

Залишити відповідь