Забезпечення академічної доброчесності

Академічна доброчесність – ключовий інструмент забезпечення якостіосвіти. Здійснення освітнього/освітньо-наукового процесів з дотриманнямфундаментальних цінностей, базових принципів та визначених законом правилакадемічної доброчесності є запорукою […]