Забезпечення академічної доброчесності

Академічна доброчесність – ключовий інструмент забезпечення якості
освіти. Здійснення освітнього/освітньо-наукового процесів з дотриманням
фундаментальних цінностей, базових принципів та визначених законом правил
академічної доброчесності є запорукою довіри до результатів цих процесів,
забезпечення доброї репутації закладу освіти.
31 травня 2023 у ВСП «ВФК ЛНУП» відбувся інформативний семінар з
теми «Забезпечення академічної доброчесності» для здобувачів та науково-
педагогічних працівників коледжу. В ході його проведення активно
оговорювалися питання особливостей забезпечення академічної доброчесності
на рівні фахової передвищої освіти загалом та в нашому коледжі зокрема.
Особливої уваги присвячено заходам, які спрямовані на популяризацію
академічної доброчесності, формування нульової толерантності до проявів її
порушень.
Кульмінацією зустрічі стало підписання декларацій учасниками освітнього
процесу, чим розпочата добра традиція, яка є однією з визначальних серед
комплексу заходів, що об’єднують студентсько-викладацьку спільноту нашого
коледжу у прагненні високих освітніх стандартів.

Залишити відповідь