Перелік спеціальностей

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Вишнянський коледж Львівського національного аграрного університету

Молодший спеціаліст

Галузь знань

Спеціальність (напрям підготовки)

Спеціалізація (освітня програма) /може повторювати Назва назву спеціальності/

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн. *

Можливість вступу для іноземців та осіб без громадянства на форми навчання

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Вишнянський коледж Львівського національного аграрного університету Економіко-правове відділення

07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування

15

0

15

2р 10м

1р 10м

6000,00

3500,00

07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування

15

0

15

2р 10м

1р 10м

6000,00

3500,00

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент

30

0

0

3р 5м

5000,00

08 Право 081 Право Право

50

0

50

3р 10м

2р 10м

7500,00

4500,00

Вишнянський коледж Львівського національного аграрного університету Природниче відділення

20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія Агрономія

30

0

0

3р 10м

5000,00

21 Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина

45

0

0

3р 10м

5000,00