Установчі документи, ліцензії, сертифікати

Назва
1Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Вишнянський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування»
2Виписка з ЄДР
3Витяг з ЄДР
4Статут ЛНУП
5Наказ про перейменування
6Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти з надання повної загальної середньої освіти
7Ліцензії у сфері ФПО
8Відомості щодо право здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
9Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти 2022р.pdf
10Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти 2024р.pdf
11Перелік виданих сертифікатів про акредитацію освітньої програми спеціальностей, за якими здійснюється освітня діяльність у ВСП «ВФК ЛНУП».pdf