Розклад 2017-2018

” ЗАТВЕРДЖУЮ “                       Р О З К Л А Д                                    
Директор Вишнянського коледжу                                                        
Львівського національного аграрного університету                       ЗАНЯТЬ ВИШНЯНСЬКОГО КОЛЕДЖУ ЛНАУ                                    
А. Є. Вантух                       НА ІІ СЕМЕСТР 2017 – 2018 н.р.                                    
” 01 ” грудня 2017р.                                                          
                                                                           
Дні Години МФО-11 ауд О-21 ауд Ф-21 ауд М-21   Б-31 ауд ОВ – 31 ауд П-11 ауд П-21 ауд П-31 ауд П-41   П-42 ауд АВ-11 ауд А-21   А-31 ауд А-41 ауд В-21 ауд В-31 ауд В – 41 ауд
П 1-2 Українська література 412 Політекономія 408 Політекономія 408 Економічна теорія 405 Облік і аналіз ЗЕД 403 Т З П П 407 Математика 207 Конст. право зар. країн 202 Екологічне право 304 Цивільний процес 206 Фінансове право 308 Біологія 510 Механізація і автомат. 504 Насін. з осн. селекції 506 Овоч. закрит. грунту 512 Анатомія 112 Безпека життєдіяльн. 505 Укр. мова за пр. спр. 507
О   Белей О.Д. Отчич Н.М. Отчич Н.М.   Бойчук О.З. Романів Т.О. Рибак І.П. Морміль І.С. Заяць М.П. Романяк О.М.   Кримінальний процес Олексієвець М.М.   Скочиляс Л.М. Помірко Я.М.   Словік І.В.   Кришталь Г.Б.   Пазюк І.С. Шмигельський Є.М.   Мен. та марк вет мед.
Н 3 – 4 Хімія 412 Планув.та орг.діял.п. 408 Планув.та орг.діял.п. 408 Технологія галузі 405 Податкова система 403 Автосп. і безпека руху 105 Українська література 207 Орг.суд. і правоох.орг. 202 К Т Ю Д 304 Фінансове право 206 Цивільний процес 308 Фізика 510 Ботаніка 504 Т В П Я 512 Укр. мова за пр. спр. 506 Українська література 112 Іноз. мова за пр. спрям. 505 Епізоотол. з мікробіол. 507
Е   Романяк М.М. Отчич Н.М. Отчич Н.М.   Рибак І.П.   Дашкович Г.Д.   Шмигельський Є.М. Глушко К.М. Романяк О.М. Олексієвець М., Заяць М. 418 Галушка Н.О.   Банківське право   Морміль І.С. Комп’ютеризація   Задорожний М.Г. Бородко Р.Б. Белей О.Д.   Рондяк М.Г.   Кузь М.В.  
ДІ 5 – 6 Фізика 412 Фінанси 408 Фінанси 408 Комерційне право 405 Управлінський облік 403 Бухгалтерський облік 407 Біологія 207 Українська мова 202 Цивільне і сім. право 304 Біржове право 206 Аграрне право 308 Іноземна мова 510 Фізіологія рослин 504 Овоч.відкр.грунту 506 Орг. і план. виробн. 512 Українська мова 112 Паразитологія 505 Внут. незаразні хвороби 507
Л   Морміль І.С.   Устиновська Т.Є. Устиновська Т.Є.   Галушка Н.О.   Томашівська М.В. Клебан О.Д. Романяк М.М. Бородко Р.Б. Заріцька О.С.   Митне право   Кримінальний процес   Булик У.І., Рондяк М.М. 404 Скочиляс Л.М.   Захист рослин   Бойчук О.З.   Белей О.Д. Бойко О.Й. Кузь О.Г.
О 7 – 8 Українська мова 412 Фінансовий облік 408 Страхові послуги 402 Іноз.мова за пр. спр. 405 Облік і звітність в БУ 403 Економіка підприємс. 407 Фізика 207 Теорія держ.і права 202 Трудове право 304 Аграрне право 206 Біржове право 308 Українська література 510 Українська література 504 Економіка підприєм. 506 Збер. пер. прод. росл 512 Фармакологія 112 Епізоотол. з мікробіол. 505 Орг. ветерин. справи 507
К   Бородко Р.Б.   Томашівська М.В. Устиновська Т.Є.   Федорович О.Л.   Отчич Н.М. Роздайбіда Н.М. Морміль І.С.   Іст. держ. і пр. України Галушка Н.О. Банківське право   Митне право   Глушко К.М. Белей О.Д.   Іноз. мова за проф.спр. Кришталь Г.Б. Кузь О.Г. Кузь М.В. Бойко О.Й.  
В 1-2 Математика 412 Фізвиховання с-з Фізвиховання с-з Фізвиховання с-з Контроль і ревізія 403 Організація виробн. 407 Географія 207 Держ.будівництво і МС 202 Кримінальне право 304 Фінансове право 206 Виконавче проваджен. 308 Всесвітня історія 510 Іноз. мова за проф.спр. 504 Т В П Я 512 Овоч. відкритого гр. 506 Фармакологія 112 Безпека життєдіяльн. 505 Основи стандартизації 507
І   Медвідь Т.Я. Ломака О.В. Ломака О.В.   Ломака О.В.   Устиновська Т.Є. Отчич Н.М.   Мудрицький М.М. Олексієвець М.М.   Репецький Г.М. Галушка Н.О. Гелешко Ю.Й. Блага Г.Я. Булик У.І.,Федорович О.Л. 404 Технол. вир. прод. росл. Кришталь Г.Б. Кузь О.Г.   Шмигельський Є.М.   Вантух А.Є.  
В 3 – 4 Географія 412 Вища математика 408 Вища математика 408 Вища математика 408 Гроші і кредит 403 Автосп. і безпека руху 105 Всесвітня історія 207 Основи екології 202 Адвокатура 304 Виконавче провадж. 206 Фінансове право 308 Фізкультура с-з Землер.грунт. меліорац. 504 Насін. з осн. селекції 506 Т В П Я 512 Іноз. мова за проф. сп. 112 Внут. незаразні хвороби 505 Ветсанекспертиза 507
Т   Мудрицький М.М. Медвідь Т.Я. Медвідь Т.Я.   Медвідь Т.Я. Устиновська Т.Є.   Шмигельський Є.М. Блага Г.Я. Топій Л.С. Пр.соц.забезпечення 418 Репецький Г.М.   Олексієвець М.М.   Ломака О.В.   Кришталь Г.Б.   Словік І.В.   Орг. і план. виробн. Булик У.І.,Федорович О.Л 404 Кузь О.Г.   Бойко О.Й.
О 5 – 6 Всесвітня історія 412 Іноз. мова за пр. спрям 408 Іноз. мова за пр. спрям 408 Технологія галузі 405 І С Т О 403 Аграрне право 407 Заруб. література 207 Іст. держ. і пр. України 202 К Т Ю Д 304 Кримінальний процес 206 Господарське право 308 Географія 510 Вища математика 504 Овоч.відкр.грунту 506 Осн. підпр. та маркет. 512 Внут. незараз. хвороб 112 Акуш. гінек та шт. осім. 505 Внут. незаразні хвороби 507
Р   Блага Г.Я. Федорович О.Л.   Федорович О.Л.   Рибак І.П.   Томашівська М.В.   Романяк О.М.   Глушко К.М.   Репецький Г.М. Олексієвець М., Заяць М. Гелешко Ю.Й.   Галушка Н.О.   Мудрицький М.М. Медвідь Т.Я.   Кришталь Г.Б. Бойчук О.З. Бойко О.Й.   Тимців Л.Б.   Кузь О.Г.
О 7 – 8 Захист Вітчизни 412 Фінансовий облік 408 Страхові послуги 402 Іноз.мова за пр. спр. 405 Маркетинг 403 Т З П П 407 Українська література 207 Констит. право України 202 Адміністративне право 304 Господарське право 206 Кримінальний процес 308 Математика 510 Агрохімія 504 Захист рослин 506 Збер. пер. прод. росл 512 Патанатомія і патфізіол. 112 Фізвиховання с-з Епізоотол. з мікробіол. 507
К   Мудрицький М.М. Фінанси Фінанси 408 Федорович О.Л.   Бойчук О.З.   Рибак І.П.   Глушко К.М. Олексієвець М.М.   Гелешко Ю.Й. Галушка Н.О.   Романяк О.М.   Медвідь Т.Я. Тучапський О.Р.   Словік І.В.   Кришталь Г.Б. Тимців Л.Б.   Ломака О.В. Кузь М.В.  
  1-2 Фізкультура с-з Фінансовий облік 408 Бюджетна система 402 Техніка та устаткув. 405 Економічний аналіз 403 Бухгалтерський облік 407 Математика 207 Культурологія 202 Цивільне і сім. право 304 Цивільний процес 206 Біржове право 308 Історія України 510 Фізіологія рослин 504 Технол. вир. прод. росл. 506 Т В П Я 512 Анатомія 112 Паразитологія 505 Внут. незаразні хвороби 507
С   Ломака О.В. Томашівська М.В. Дашкович Г.Д.   Помірко Я.М.   Романів Т.О.   Автосп. і безпека руху 105 Історія України Економічна теорія Заріцька О.С.   Репетило Л.Я. Олексієвець М.М. Пришляк А.М. Скочиляс Л.М.   Ковалко П.П.   Задорожний М.Г. Пазюк І.С.   Бойко О.Й.   Кузь О.Г.
Е 3 – 4 Біологія 412 Інформатика і КТ 408 Інформатика і КТ 408 Діловодство 405 Управлінський облік 403 Політологія 407 Біологія 207 Латинська мова 202 Іст. держ. і пр. зар.країн 304 Біржове право 206 Цивільний процес 308 Інформатика 510 Механізація і автомат. 504 Т В П Я 512 Орг. і план. виробн. 506 Патанатомія і патфізіол. 112 Економіка підприємств 505 Орг. ветерин. справи 507
Р   Скочиляс Л.М. Хомин О.С.   Хомин О.С.   Романів Т.О.   Томашівська М.В.   Пришляк А.М.   Романяк М.М. Ораторське мистецтво Репецький Г.М.   Олексієвець М.М.   Репетило Л.Я.   Шандра С.В., Морміль І. 411 Помірко Я.М.   Задорожний М.Г.   Бойчук О.З.   Фармакологія   Марутяк Г.С. Основи стандартизації
Е 5 – 6 Інформатика 411 Економіка підприємств 408 Економіка підприємств 408 Економічна теорія 405 Податкова система 403 Етика ділового спілк. 407 Хімія 207 Теорія держ.і права 202 Кримінальне право 304 Банківське право 206 Митне право 308 Правознавство 510 Комп’ютеризація 504 Фізвиховання с-з Техн. вир. прод. росл. 512 Комп’ютеризація 112 Хірургія вет. медицини 505 Епізоотол. з мікробіол. 507
Д   Історія України 412 Марутяк Г.С. Марутяк Г.С.   Бойчук О.З.   Менеджмент   Белей О.Д.   Романяк М.М. Репетило Л.Я. Репецький Г.М. Заріцька О.С. Олексієвець М.М. Людина і світ   Клебан О.Д.   Ломака О.В. Ковалко П.П.   Хомин О.С.   Храбко М.І.   Кузь М.В.  
А 7 – 8 Українська література 412 Фінансовий ринок 408 Фінансовий ринок 408 Інформатика і КТ 405 Казначейська справа 403 Економіка підприємс. 407 Інформатика 207 Іст. держ. і пр. України 202 Фізвиховання с-з Митне право 206 Банківське право 308 Хімія 510 Ботаніка 504 Захист рослин 506 Осн. підпр. та маркет. 512 Фізвиховання с-з Епізоотол. з мікробіол. 505 С-г радіоекологія 507
    Белей О.Д. Марутяк Г.С.   Марутяк Г.С.   Хомин О.С.   Дашкович Г.Д.   Роздайбіда Н.М.   Українська література Репецький Г.М. Зогов А.В.   Олексієвець М.М. Заріцька О.С. Романяк М.М. Скочиляс Л.М.   Словік І.В.   Бойчук О.З.   Ломака О.В. Кузь М.В. Ветсанекспертиза  
  1-2 Іноземна мова 412 Політекономія 408 Політекономія 408 Техніка та устаткув. 405 Маркетинг 403 Т З П П 407 Математика 207 Іноз.мова за проф.сп. 202 К Т Ю Д 304 Кримінальний процес 206 Господарське право 308 Математика 510 Фізвиховання с-з Т В П Я 512 Овоч. закрит. грунту 506 Хірургія 112 Тваринництво 505 Орг. ветерин. справи 507
Ч   ФедоровичО.Л.Булик У.І. 404 Планув.та орг.діял.п.   Планув.та орг.діял.п.   Помірко Я.М.   Бойчук О.З. Рибак І.П. Морміль І.С.   Рондяк М.Г.,Цісінська Л. Соціологія 418 Гелешко Ю.Й. Фінансове право Медвідь Т.Я. Ломака О.В.   Задорожний М.Г. Кришталь Г.Б. Храбко М.І.   Пазюк І.С.   Бойко О.Й.  
Е 3 – 4 Фізика 412 Іноз. мова за пр. спрям 408 Іноз. мова за пр. спрям 408 Технологія галузі 405 Менеджмент 403 Маркетинг 407 Українська мова 207 Іноз.мова за проф.сп. 202 Адміністративне право 304 Господарське право 206 Кримінальний процес 308 Зарубіжна література 510 Землер.грунт. меліорац. 504 Іноз. мова за проф.спр. 506 Техн. вир. прод. росл. 512 Анатомія 112 Хірургія вет. медицини 505 Ветсанекспертиза 507
Т   Морміль І.С. Технологія галузі Технологія галузі   Іноз.мова за пр. спр.   Романів Т.О.   Роздайбіда Н.М. Бородко Р.Б. Рондяк М.Г.,Цісінська Л. Гелешко Ю.Й.   Фінансове право Романяк О.М. Глушко К.М. Кришталь Г.Б.   Булик У.І. Ковалко П.П. Пазюк І.С.   Фізвиховання с-з Бойко О.Й.  
В 5 – 6 Зарубіжна література 412 Вища математика 408 Вища математика 408 Вища математика 408 Економічний аналіз 403 Економіка підприємс. 407 Іноземна мова 207 Констит. право України 202 Трудове право 304 Цивільний процес 206 Орг. юрид. служби в с.в. 308 Українська література 510 Механізація і автомат. 504 Овоч.відкр.грунту 506 Орг. і план. виробн. 512 Патанатомія і патфізіол. 112 Внут. незаразні хвороби 505 С-г радіоекологія 507
Е   Бородко Р.Б. Медвідь Т.Я. Медвідь Т.Я.   Медвідь Т.Я.   Романів Т.О.   Організація виробн.   Булик У.І.,Цісінська Л.Я. 404 Олексієвець М.М. Галушка Н.О. Репетило Л.Я.   Виконавче проваджен.   Глушко К.М. Помірко Я.М.   Кришталь Г.Б. Бойчук О.З. Тимців Л.Б.   Іноз. мова за проф. спрям. Бойко О.Й.
Р 7 – 8 Математика 412 Українська мова 408 Українська мова 408 Українська мова 408 Облік і аналіз ЗЕД 403 Менеджмент 407 Українська література 207 Орг.суд. і правоох.орг. 202 Пр.соц.забезпечення 304 Орг. юрид. служби в с.в. 206 Цивільний процес 308 Фізика 510 Агрохімія 504 Економіка підприєм. 506 Збер. пер. прод. росл 512 Епізоотологія 112 Акуш. гінек та шт. осім. 505 Внут. незаразні хвороби 507
    Медвідь Т.Я.   Бородко Р.Б.   Бородко Р.Б.   Бородко Р.Б.   Романів Т.О.   Роздайбіда Н.М.   Глушко К.М.   Романяк О.М. Галушка Н.О. Виконавче провадження   Репетило Л.Я.   Морміль І.С. Тучапський О.Р.   Бойчук О.З.   Кришталь Г.Б.   Бойко О.Й. Тимців Л.Б.   Епізоотол. з мікробіол.
П’ 1-2 Математика 412 Міжнародна економіка 408 Міжнародна економіка 408 Техніка та устаткув. 405 Казначейська справа 403 Бухгалтерський облік 407 Математика 207 Діловодство 202 Осн. охорони праці 304 Орг. юрид. служби в с.в. 206 Аграрне право 308 Захист Вітчизни 510 Українська мова 504 Економіка підприєм. 506 Овоч. відкритого гр. 512 Анатомія 112 Хірургія вет. медицини 505 Епізоотол. з мікробіол. 507
Я   Медвідь Т.Я. Марутяк Г.С.   Марутяк Г.С.   Помірко Я.М.   Дашкович Г.Д. Клебан О.Д. Морміль І.С.   Устиновська Т.Є.   Шмигельський Є.М.   Гелешко Ю.Й.   Романяк О.М.   Мудрицький М.М. Белей О.Д.   Бойчук О.З. Кришталь Г.Б. Пазюк І.С.   Храбко М.І. Кузь М.В.  
Т 3-4 Біологія 412 Економіка підприємств 408 Економіка підприємств 408 Технологія галузі 405 Гроші і кредит 403 Організація виробн. 407 Фізика 207 Теорія держ.і права 202 Цивільне і сім. право 304 Аграрне право 206 Орг. юрид. служби в с.в. 308 Українська мова 510 Механізація і автомат. 504 Технол. вир. прод. росл. 506 Збер. пер. прод. росл 512 Тваринництво 112 Епізоотол. з мікробіол. 505 Мен. та марк вет мед. 507
Н   Скочиляс Л.М.   Інформатика і КТ Інформатика і КТ   Рибак І.П.   Устиновська Т.Є. Отчич Н.М. Морміль І.С.   Репетило Л.Я. Заріцька О.С.   Романяк О.М.   Гелешко Ю.Й.   Белей О.Д. Агрохімія   Ковалко П.П. Осн. підпр. та маркет.   Пазюк І.С.   Економіка підприємств Дашкович Г.Б.
И 5 – 6 Українська література 412 Фінансовий облік 408 Бюджетна система 402 Інформатика і КТ 405 Контроль і ревізія 403 Т З П П 407 Захист Вітчизни 207 Фізвиховання с-з Адвокатура 304 Цивільний процес 206 Кримінальний процес 308 Біологія 510 Комп’ютеризація 504 Овоч.відкр.грунту 506 Укр. мова за пр. спр. 512 Вища математика 112 Тваринництво 505 Внут. незаразні хвороби 507
Ц   Белей О.Д. Томашівська М.В.   Дашкович Г.Д.   Хомин О.С.   Устиновська Т.Є.   Рибак І.П. Мудрицький М.М. Зогов А.В. Гелешко Ю.Й. Репетило Л.Я.   Романяк О.М.   Скочиляс Л.М.   Клебан О.Д.   Кришталь Г.Б.   Бородко Р.Б. Медвідь Т.Я. Пазюк І.С. Кузь О.Г.
Я 7 – 8 Захист Вітчизни 412 Технологія галузі 408 Технологія галузі 408 Розм. продукт. сил і РЕ 405 Податкова система 403 Етика ділового спілк. 407 Фізкультура с-з Орг.суд. і правоох.орг. 202 Логіка 304 Кримінальний процес 206 Цивільний процес 308 Математика 510 Землер.грунт. меліорац. 504 Захист рослин 506 Орг. і план. виробн. 512 Комп’ютеризація 112 Внут. незаразні хвороби 505 Укр. мова за пр. спр. 507
    Мудрицький М.М.   Рибак І.П. Рибак І.П.   Отчич Н.М.   Дашкович Г.Д.   Белей О.Д.   Зогов А.А.   Романяк О.М. Гренюх П.З. Гелешко Ю.Й.   Репетило Л.Я.   Медвідь Т.Я.   Кришталь Г.Б.   Словік І.В.   Бойчук О.З. Хомин О.С. Кузь О.Г.   Бородко Р.Б.  
                                                                   
                                                                         
Заступник директора з навчальної роботи____________М.І.Храбко         Завідувач економіко-правовим відділенням ______________ М.Д.Заріцький                                   Завідувач природничим відділенням ______________ П.П. Ковалко