Студентське самоврядування

Діяльність студентської ради

Студентське самоврядування забезпечує захист прав і інтересів студентів, сприяє організації освітньо-просвітницької, науково-дослідницької, спортивно-масової та іншої діяльності в закладі освіти за участі здобувачів освіти.

Студентська рада – орган студентського самоврядування, метою якого є створення умов для самореалізації особистості здобувачів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї роботи. Склад студентської ради оновлюється один раз на рік.

Основні повноваження студентської ради:

  • представляє студентів у відносинах з адміністрацією, цикловими комісіями, педагогічними працівниками, у Педагогічній раді;
  • організовує співпрацю зі студентами інших закладів освіти і молодіжними організаціями;
  • забезпечує захист прав та інтересів здобувачів, сприяє задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;
  • організовує дозвілля та культурний відпочинок студентів;
  • бере участь у роботі стипендіальної комісії, комісії по переведенню з платної форми навчання на вакантні місця державного замовлення, ради з профілактики правопорушень;
  • здійснює контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил внутрішнього розпорядку у закладі освіти, оперативно реагує на їх порушення;
  • сприяє участі студентів у місцевих регіональних, міжрегіональних, всеукраїнських, міжнародних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях;
  • пропагує здоровий спосіб життя, запобігає вчиненню студентами правопорушень, булінгу, вживанню здобувачами алкоголю, наркотиків, палінню.

Протокол №1 Засідання ради студентського самоврядування.pdf

Протокол №2 Засідання ради студентського самоврядування.pdf

Протокол №3 Засідання ради студентського самоврядування.pdf

Протокол №4 Засідання ради студентського самоврядування.pdf

Протокол №4 засідання ради студентського самоврядування 2023.pdf

ДІйМО