Юридична консультація

Громадська Юридична консультація Вишнянського коледжу ЛНАУ діє при юридичному відділенні коледжу. Студенти-консультанти Юридичної консультації надають безкоштовну правову допомогу малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення з таких галузей права: цивільне, адміністративне, сімейне, житлове, земельне, соціальне забезпечення, земельне, цивільно-процесуальне.
Суть допомоги полягає у наданні безкоштовних консультацій юридичного характеру з конкретної проблеми, наданні оцінки зазначеної ситуації з правової точки зору та відшукування шляхів її вирішення.
Сьогодні Юридична консультації налічує більше десятка постійних членів – так званих консультантів та таку ж кількість студентів-помічників, які допомагають знайти ту чи іншу інформацію, надають технічну допомогу тощо. Перші – це студенти 3, 4-го курсів, другу групу можуть складати й студенти 1 та 2-го курсів.
Діяльність в «Юридичній консультація» є початковим етапом ознайомлення студентів із обраною спеціальністю, що дозволяє усвідомити цінність і значення отриманих теоретичних знань та оволодіти технікою застосування цих знань на практиці. Така форма навчання набагато цінніша за класичні практичні заняття, характерні для більшості навчальних закладів, оскільки дає змогу спілкуватися з малозабезпеченими верствами населення, які дійсно потребують юридичної допомоги, а також сприяє розвитку навичок спілкування, аналізу інформації, методами психології, які необхідні кожному юристу в його повсякденній роботі. З іншого боку, відбувається вдосконалення рівня правової освіти та культури населення, створюються належні умови для набуття громадянами правових знань, забезпечення їх конституційного права знати свої права та обов’язки.