Аграрному сектору – кваліфікований менеджер

Аграрному сектору – кваліфікований менеджер

«Ефективний керівник концентрується

 на можливостях, а не на  проблемах»

П. Друкер

Перехід  до ринкової економіки в Україні, становлення і розвиток різноманітних форм власності включає і аграрне виробництво. Підприємницька діяльність у сільському господарстві неможлива без участі в ній фермерів, орендарів , менеджерів. Сільське господарство є однією з найважливіших галузей виробничої сфери. Воно тісно пов’язане з багатьма галузями економіки.

Незважаючи на кризу, аграрний сектор України відчуває дефіцит кваліфікованих спеціалістів. Однією із ключових причин дефіциту спеціалістів даної галузі є низька заробітна плата. Непрестижність професії  також відіграє значну роль. Молодь  обирає аграрні вузи в останню чергу. Адже молоді люди хочуть бути успішними банкірами, юристами, маркетологами. Але не потрібно забувати, що саме аграрний сектор з його інвесторами заробляє гроші в даний час. Сільське господарство України разом з іншими складовими АПК забезпечує близько третини ВВП, зайнятість майже третини працюючого населення, близько 95% товарів масового вжитку, утримує близько 15 млн. сільських жителів. Основною проблемою, що гальмує розвиток сільського господарства є брак власних фінансових ресурсів, застаріла технічна база. Тобто існує гостра потреба в інвестуванні коштів у дану галузь. Таке інвестування  може бути ефективно здійснене іноземцями.

Досліджуючи економіку України, іноземні інвестори дійшли  висновку, що український АПК володіє великим потенціалом і можливостями розвитку об’єднуючи в одне ціле людський, матеріальний, фінансовий і земельний ресурси. Для того, щоб сільське господарство було прибутковим потрібно створити бізнес – модель, використовуючи досвід менеджерів європейських країн. Вони стверджують, що ефективний аграрний менеджер – це прихильник інтелектуального ведення бізнесу , а не промислової індустріалізації, період якої вже закінчується.

Розвиток ринку призвів до створення десятків сотень дрібних та се­редніх підприємств і господарських організацій, основу яких складає діяльність менеджера. Тому потреба в спеціалістах цього фаху постійно зростає.

У країнах з розвинутою економікою менеджерів готують коледжі, університети та школи бізнесу. В нашій країні також існує чимало  вищих навчальних закладів, що займаються підготовкою керівних кадрів для народного господарства. Провідною формою підготовки управлінців є двоступенева система вищої освіти, коли майбутні менеджери закінчують  коледжі і отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста з ділового адміністрування. Саме молодший спеціаліст повинен вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну з іноземних мов, володіти знаннями основ суспільних наук, основами ринкової економіки, економічної стратегії діяльності підприємства, приймати економічно обґрунтовані рішення, забезпечувати укладання та реалізацію контрактів, володіти логічним мисленням, здібністю до ділового активного спілкування з партнерами по бізнесу.

На жаль, у сучасних умовах молодь, яка закінчила навчальні заклади все частіше відчуває себе зайвою на ринку праці. Брак вільних робочих місць, відсутність роботи за спеціальністю, низька територіальна мобільність, як наслідок нерозвиненості соціальної інфраструктури, призводять до невпевненості молоді в завтрашньому дні.

Проблема безробіття  є однією з найактуальніших на сьогодні. Закінчення навчального закладу несе за собою невизначеність з місцем роботи за фахом, або взагалі її відсутність. Роботодавці часто висувають умови, які не можуть  задовольнити молодь.

Вишнянський аграрний коледж ЛНАУ готує фахівців за спеціальністю «Організація виробництва», які  підготовлені для професійної діяльності в системі агропромислового комплексу на посадах низового управлінського персоналу виробничих підрозділів, цехів в галузях рослинництва, тваринництва, підсобних промислових виробництв і підприємств, кооперативах та інших структурах різних форм власності. Випускник коледжу  досконало володіє діловою англійською мовою та впевнено почуває себе у будь – якій ситуації: при спілкуванні з іноземними партнерами, у разі укладання угод і підписання договорів, у неформальній бесіді з колегами по бізнесу. Знання основ економіки, фінансів, маркетингу, психології, ділового адміністрування, організації та управління виробництвом є однією з умов конкурентоспроможності на ринку праці. Організованість, цілеспрямованість, раціональність та рішучість – головні якості притаманні менеджерам. Тож, якщо ви відчуваєте у собі  цей потенціал – на вас чекає цікава і перспективна професія.

Підготували: викладач іноземної мови Вишнянського коледжу ЛНАУ Федорович О.Л.; викладач обліково – економічних дисциплін Вишнянського коледжу ЛНАУ Отчич Н.М.

Дана стаття опублікована в газеті

«Освіта аграрна» № 87 за лютий 2016 р.

Залишити відповідь