Відкрите заняття з Іноземної мови на тему “Українська символіка”

З метою вивчення, поширення кращого педагогічного досвіду 1.11.2016 р. у коледжі було проведено відкрите заняття з англійської мови викладачем Рондяк М.Г.

Заняття викликало у студентів та присутніх широкий інтерес до вибраної викладачем теми. Адже «Національна символіка України» – тема актуальна, патріотична, що пробуджує національну свідомість та сприяє підвищенню зацікавленості до вивчення іноземної мови у напрямку світового освітнього простору.

Слід зазначити, що викладач Рондяк М.Г. добре володіє технологіями сучасного ведення заняття з англійської мови, пропонує новітні ідеї та методи, що спонукали студентів до невимушеного спілкування.

         Властивими для заняття були:

  • Змістовний підбір аудіюативного матеріалу. Переглянувши відеоролик на англійській мові «Україна запрошує», студенти активно відповідали на запитання та вміло формулювали свої думки.
  • Чітко спланована словникова робота, що сприяла самостійному відтворенню мовлення в усній та письмовій формах. Студенти мали можливість написати листа іноземному другу, розповісти йому про цікаві місця, традиції, українську кухню та запросити його в Україну. Цікаво було послухати також діалог українки та іноземця щодо поширених стереотипів про Україну та українців, стиль їхнього життя, мову та культуру – як усе це відображається в очах європейців.

З точки зору завдань і методичних настанов щодо оволодіння усіх видів мовленнєвої діяльності на занятті спостерігалися:

  • відповідність вимогам реальності та практичної необхідності;
  • науковість та чіткий виклад матеріалу;

– реалізація принципів навчання;

– активізація розумової діяльності студентів та залучення їх до активної творчої праці;

– поєднання навчальної та виховної мети;

Заняття було проведено у патріотичному дусі та з емоційним забарвленням і досягнутою метою.

Марія Григорівна створила атмосферу, в якій студенти почувались вільно та комфортно, забезпечила оптимальний обсяг передачі навчального матеріалу та його засвоєння, про що свідчила різноманітність у роботі та активність на занятті. І все це сприяло високій результативності при проведенні підсумків заняття.

Отже, викладач працює над важливим завданням – наближення навчально-виховного процесу до європейського формату та до умов реальних ситуацій. Заняття проведено на високому рівні, методично грамотно.

викладач Булик У. І.

Залишити відповідь