Відкрите заняття з інформатики

Викладач Шандра Світлана Володимирівна провела відкрите заняття з інформатики у групі В-11, спеціальності «Ветеринарна медицина» на тему: «Основи структурного програмування». Студенти ознайомилися з формами опису алгоритмів, а також принципами побудови блок-схем алгоритмів. На занятті також було розглянуті логічні вирази, їх види та наведені приклади обчислень значень логічних виразів. Студенти ознайомилися з алгоритмічною конструкцією розгалуження, видами розгалуження та навчилися використовувати різні види розгалужень при складанні програм на мові Visual Basic. Заняття було проведено з використання технічних засобів – мультимедійний проектор, нетбук, електронна указка, а також комп’ютерної презентації.

Залишити відповідь