Заліково-екзаменаційна сесія у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.