Заліково-екзаменаційна сесія у І семестрі 2022-2023 н.р.