З А П Р О Ш Е Н Н Я

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИІ НАУКИ УКРАЇНИ

Вишнянський коледж Львівського національного

аграрного університету

З А П Р О Ш Е Н Н Я

ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ

«Перспективний педагогічний досвід як складова педагогічної майстерності викладачів коледжу»

26 лютого 2019 року

(поч. 1100 год., каб. № 214)

Умови участі у читаннях

До 17 лютого 2019 року надіслати Вашу публікацію на електронну адресу kbeshley@ukr.net.

Для виступу у читаннях учаснику необхідно підготувати презентацію у програмі PowerPoint.

Вимоги до оформлення тез, доповідей

За матеріалами читань до їх початку планується публікація надісланих доповідей.

Представлені для публікації матеріали оформити згідно таких вимог:

  • мова: українська.
  • ім’я та прізвище автора (посада, звання) у правому кутку сторінки, над заголовком;
  • назва доповіді посередині сторінки великими літерами;
  • література – у кінці публікації. На кожну позицію зі списку літератури вказати посилання у тексті. Список літератури повинен налічувати не більше 5 позицій;
  • обсяг доповіді – 2-3 сторінки машино-писного тексту (без нумерації);
  • основний текст: гарнітура – Times New Roman, формат А4, кегель – 14; поля: ліворуч – 2,5 см, угорі і внизу – 1,5 см; праворуч – 1 см; відстань між рядками – півтора інтервали; абзац – 1,25 см;
  • матеріали подавати на електронних носіях або надіслати електронною поштою. Назва надісланих документів повинна відповідати темі.

Відповідальність за зміст та оформлення публікації несе автор.

Залишити відповідь