Науково-практична конференція на тему: «УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО РЕФОРМ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУЧАСНОСТІ»

МІНІСТЕРСТВО   ОСВІТИ   І   НАУКИ    УКРАЇНИ

ВИШНЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ

Вельмишановні викладачі та студенти!

Повідомляємо Вам, що 18.05.2016 року о 12.00 годині в с. Вишня на базі Вишнянського коледжу ЛНАУ проводиться V регіональна міжвузівська студентська науково-практична конференція на тему:   «УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО РЕФОРМ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУЧАСНОСТІ»

На конференції передбачається робота секцій:

  • Права
  • Економіки
  • Природничих наук
  • Суспільних наук

Оргкомітет конференції наголошує:

До участі в конференції запрошуються студенти навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з керівниками проектів.

Програмою конференції передбачено пленарне засідання, перерва на брейк-каву та робота в секціях.

Для участі в конференції Вам необхідно до 10 травня 2016 року:

  1. Оформити заявку на участь у конференції
  2. Надіслати текст доповіді (тез), в електронному варіанті та роздрукований в одному примірнику або надіслати на електронну адресу: zarickyy_m@ukr.net

Вимоги до оформлення матеріалів

Обсяг кожної статті до 5 сторінок друкованого тексту (1,5 інтервал), підготовлений в редакторі Microsoft Word для Windows версій не нижче 98. Формат паперу – А4. Сторінки не нумерувати. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт. Поля: ліве – 2,0 см, праве – 2,0 см, зверху – 2,0 см, знизу – 2,0 см.

Вимоги до оформлення заголовку

Назва. Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту 16. Пропустити один рядок. Назва спеціальності, прізвище, ім’я, по батькові студента, прізвище керівника, назва навчального закладу. Шрифт – Times New Roman, жирний, курсив. Розмір шрифту 12 пт. Через один рядок текст статті.

Доповіді повинні містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми, обґрунтування її актуальності та ступеня дослідження, виклад основного матеріалу, висновки, список літератури.

Малюнки та схеми розміщуються в тексті доповіді.

Організатори конференції зберігають за собою право відхилити надіслані матеріали, якщо вони не відповідають проблематиці конференції, не належним чином оформлені або надіслані пізніше зазначеного терміну.

 

 СКАЧАТИ ДОКУМЕНТ

Залишити відповідь