Науково-практична конференція у Вишнянському коледжі Львівського НАУ

Науково-практична конференція у Вишнянському коледжі Львівського НАУ

         Тваринний світ є важливою частиною біосфери нашої планети. Неоціненною є роль тварин у житті людини. Багато з них – важливе джерело харчування і сировини для промислового виробництва (риба, хутрові звірі, різноманітна дичина, сільськогосподарські тварини). Багато видів тварин завдають шкоди сільському господарству, переносячи збудників та викликаючи захворювання людини та сільськогосподарських тварин, що позначається і на економіці країни. Тому тварини є об′єктом наукових досліджень.

         Немає іншої науки, яка б досліджувала і охороняла від хвороб таку велику кількість представників тваринного світу, як ветеринарна медицина. Сучасні проблеми і майбутнє ветеринарної медицини тісно пов′язані з комплексною програмою розвитку економіки країни.

         Ось чому останнім часом так розширився і поглибився теоретичний арсенал сучасної ветеринарної медицини.

         Тому 11 травня 2016 року у Вишнянському коледжі Львівського національного аграрного університету відбулась науково-практична конференція «Ветеринарна медицина і виклики сьогодення». Метою конференції було залучення якнайбільшої кількості учнів загальноосвітніх шкіл, студентів та викладачів ВНЗ України І-ІІ рівнів акредитації до науково-пошукової діяльності та стимулювання і підтримки молоді України у сфері ветеринарної медицини.

         Основні аспекти, на які зверталась увага на конференції – це: актуальні проблеми розвитку тваринництва в Україні (екологія, кормовиробництво, тваринництво); сучасні методи діагностики захворювань сільськогосподарських тварин; стан та перспективи контролю за якістю та безпекою продуктів харчування в Україні (система НАССР); проведення профілактичних захворювань як важливий фактор безпеки (економічний ефект, економічні збитки, правові норми); стан та перспективи реформування служби ветеринарної медицини в Україні.

         Конференція проводилась під керівництвом директора коледжу, наукового співробітника, кандидата сільськогосподарських наук Вантуха Андрія Євгеновича, а також заступника директора з навчальної роботи коледжу, наукового співробітника, кандидата сільськогосподарських наук Храбко Марії Іванівни. До організації конференції долучились адміністрація коледжу та циклова комісія дисциплін ветеринарної медицини.

         У конференції брали участь представники викладацько-професорського складу ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, фінансових установ, а саме: Куртяк Богдан Михайлович – доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри епізоотології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького; Волошин Ростислав Веніамінович – кандидат ветеринарних наук, заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини у Львівській області; Мартинишин Володимир Петрович – головний ветеринарний лікар мережі приватних ветеринарних аптек ФОП «Маслиган А.Г.».

         Редакційною колегією коледжу видано збірник матеріалів науково-практичної конференції «Ветеринарна медицина та виклики сьогодення», де вміщенні статті учасників конференції.

         Одночасно у коледжі проводилась інтелектуальна гра з біологічним змістом «Щасливий випадок» для учнів шкіл, абітурієнтів коледжу.

         У роботі було залучено три освітні ланки – це школа, коледж, університет.

         Отже, коледж був тим осередком, який пропустив, залучаючи у сферу ветеринарної медицини, через себе учнів шкіл, скеровуючи їх на здобуття вищої освіти в університет ветеринарної медицини.

         Завершилась конференція підведенням підсумків у теплій атмосфері за філіжанкою кави.

                                                                                                                                  Бешлей К.С. – методист коледжу.

Залишити відповідь