ОГОЛОШЕННЯ у коледжі відбудуться педагогічні читання на тему «Педагогічна етика сьогодення».

8 лютого 2018 року у коледжі відбудуться педагогічні читання на тему «Педагогічна етика сьогодення». Початок о 1000 год.

Статті для оформлення збірника прошу відправити до 04.02.2018 року на адресу kbeshley@ukr.net

Вимоги до оформлення статей

  • мова: українська.
  • ім’я та прізвище автора у правому кутку сторінки, над заголовком;
  • назва доповіді посередині сторінки великими літерами;
  • використані джерела – у кінці публікації. На кожну позицію зі списку літератури вказати посилання у тексті.
  • обсяг доповіді – 2-3 сторінки машинописного тексту (без нумерації);
  • основний текст: гарнітура – Times New Roman, формат А4, кегель – 14; поля: ліворуч – 2,5 см, угорі і внизу – 1,5 см; праворуч – 1 см; відстань між рядками – півтора інтервали; абзац – 1,25 см;
  • матеріали можна подавати на електронних носіях або надіслати електронною поштою. Назва надісланих документів повинна відповідати прізвищу учасника.

Відповідальність за зміст та оформлення публікації несе автор.

Методист коледжу Бешлей К.С.

Залишити відповідь