Працевлаштування під час кризи

Працевлаштування під час кризи.

Розквіт держави – в людях

Занепад держави – в людях

(Стародавня мудрість)

На сьогоднішній день актуальною є проблема соціальної незахищеності громадян. Цілком очевидно, що фінансово – економічна криза обумовлює масштабні зміни на українському ринку праці. Насамперед це питання стосується молоді, оскільки вона має незначну професійну підготовку та малий трудовий досвід.

Одним із пріоритетних завдань розвитку держави є забезпечення задовільного рівня зайнятості молоді. Адже саме молодь є найактивнішою частиною працездатного населення.  Водночас  ситуація у сфері молодіжної зайнятості в Україні постійно погіршується.  Молодий вік сприяє високій мобільності, відкритості, готовності до змін та пошуку роботи, але зазвичай  молоді не вистачає відповідного досвіду щоб бути конкурентоспроможною на ринку праці. Саме тому, безробіття молодих людей  є однією з найгостріших соціально-економічних проблем сучасної України.

Варто зазначити, що на молодіжному ринку праці існує низка проблем, а саме:  загальний стан економіки, де кількість робочих місць зменшується;  податковий тиск на малий та середній бізнес з боку держави;  відсутня система розподілу молоді під час навчання та на роботу після закінчення навчального закладу.

Слід зауважити, що будь – яка криза для молодого фахівця – це перш за все можливість отримати цінний досвід. Буває, що доводиться виконувати будь – яку роботу та функції кількох працівників одночасно. Такого висновку ми дійшли, досліджуючи проблему працевлаштування майбутніх аграрних спеціалістів Вишнянського коледжу ЛНАУ. Маючи чималий досвід роботи у цьому закладі, ми переймаємося подальшою долею студентів , зокрема їх працевлаштуванням за фахом.  Задля поінформованості та адаптації на ринку праці у Вишнянському коледжі регулярно проводяться круглі столи, конференції, зустрічі з випускниками, які обіймають керівні посади, створили свої фермерські господарства чи підприємства малого бізнесу. Такі заходи підвищують рівень компетентності майбутніх спеціалістів на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Молоді фахівці охоче знижують свої амбіції та стежать за змінами на ринку праці. Іноді гнучкість молодого спеціаліста, та готовність працювати не за фахом дозволяє розширити свої можливості і потенціал. Адже можливості  працевлаштування для наших фахівців досить широкі. Досліджуючи  зайнятість випускників коледжу спеціальності «Організація виробництва», з впевненістю можна сказати, що вони користуються стійким попитом на ринку праці. Менеджери успішно працюють на керівних посадах у державних та недержавних установах, у корпораціях, аудиторських та консалтингових, інвестиційних та комерційних фірмах, а також у сфері аграрного бізнесу.

З року в рік молоді спеціалісти  поповнюють ринок праці  Львівщини, де налічується чимало підприємств всіх форм власності аграрного сектору та промисловості. Наших випускників можна зустріти на таких аграрних підприємствах, як: ВАТ молокозавод «Самбірський», ПФ «Білаки», ТзОВ «Агрокультура Захід», ФГ «Барком», ТОВ «Яблуневий дар», ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед», ВАТ «Мостиське хлібоприймальне підприємство». Високо цінуються збалансовані здібності менеджера і на посадах у промислових підприємствах, банківських структурах та кредитних спілках.

Великі можливості також  відкриває сфера бізнесу для менеджерів. У них є всі підстави займатися господарською діяльністю з метою досягнення успіху у підприємництві, отримати прибуток та покращити своє матеріальне становище. Незважаючи на економічну кризу, наші випускники успішно очолюють відділення банків, пенсійні фонди, центри зайнятості, управління праці та соціального захисту.  Ще один сучасний напрям  для молодих фахівців – це управління проектами, що є доволі  ефективним методом розвитку різних фірм та підприємств.

Слід зазначити той факт, що обіймаючи посади управлінців, наші випускники, охоче здобувають вищу освіту у Львівському національному аграрному університеті та інших  вишах Львівщини. Цілеспрямоване покоління майбутніх спеціалістів прагне набути досвіду й за кордоном; і цьому успішно сприяє аграрний університет. Проходячи практику у іноземних сільськогосподарських підприємствах, фермерських господарствах та приватних фірмах студенти університету мають перспективи для подальшого професійного росту.

Підсумовуючи сказане, хочеться запропонувати вищим навчальним закладам налагодити співпрацю з центрами зайнятості з метою підвищення поінформованості студентів щодо ситуації на ринку праці; максимально сприяти синхронізації навчального процесу старшокурсників з можливістю їх працевлаштування; надавати їм допомогу у пошуку роботи та працевлаштуванні.

 Підготували: викладач іноземної мови Вишнянського коледжу ЛНАУ Федорович О.Л.; викладач обліково – економічних дисциплін Вишнянського коледжу ЛНАУ Отчич Н.М.

Залишити відповідь