Студенти груп П-31 та П-32 відвідали Городоцький районний суд Львівської області.

СТУДЕНТИ-ПРАВОЗНАВЦІ ВІДВІДАЛИ

ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Нещодавно студенти Вишнянського коледжу Львівського національного аграрного університету  груп П-31 та П-32 спеціальності «Правознавство»  разом із керівником навчальної практики  Устиновською Т.Є.  та викладачем   Заріцькою О.С.  відвідали Городоцький районний суд Львівської області.

Даний захід був спланований та проведений в рамках виїзного семінарсько-практичного заняття для закріплення знань, отриманих у ВУЗі та з метою підвищення обізнаності молоді про діяльність судів, а також виховання у студентів поваги  та довіри до судової влади.

Всіх відвідувачів гостинно зустріла керівник апарату суду Борис Н.С., яка ознайомила присутніх студентів з організацією роботи суду, а також розповіла студентам  про  порядок звернення до суду,  ведення судових засідань, складання процесуальних документів. Звернула увагу студентів на правильність складання позовних заяв, їх основні  реквізити, а також  підготувала  кожному студентові взірець позовної заяви.

Крім того, голова, секретар суду, та заступник керівника апарату суду розповіли про особливості та специфіку роботи суду, ознайомили з запровадженими реформами в даній сфері. Та головне – дали змогу зрозуміти, що робота судді надзвичайно складна, багатогранна і відповідальна, оскільки високий рівень судової діяльності, винесення компетентного і справедливого рішення є однією із найважливіших гарантій надійного забезпечення прав і законних інтересів громадян.

Обов’язковим етапом навчального візиту стала участь у судових засіданнях, що є практичною реалізацією права на звернення до місцевого суду особами за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів. Студенти мали можливість бути присутніми на розгляді цивільної справи, де головуючим суддею був Українець П.Ф.

Після слухання справи не менш цінними були й настанови голови суду Українця Петра Федоровича, який наголосив не забувати про високу відповідальність перед законом та суспільством, пам’ятати про правову культуру й упевнено йти шляхом саморозвитку.

Наші студенти змогли себе відчути повноцінними учасниками судового процесу, примірявши на себе мантію судді, яку на їх прохання надав Петро Федорович.

Подібні поїздки надихають студентів на самовдосконалення та пошук нових шляхів у підходах до вивчення юриспруденції задля забезпечення гідного майбутнього України у вигляді професійних та талановитих випускників юридичних факультетів.

У підсумку слід зазначити, що проведення таких навчальних візитів сприяє підвищенню загального рівня правової культури, формування у молоді довіри та поваги до судової влади, побудові діалогу між судовою владою та громадськістю та покращенню доступу до правосуддя.

 

Залишити відповідь