Інформація про надходження літератури

Інформація про надходження літератури в бібліотеку

Вишнянського коледжу ЛНАУ за 2020 рік

 

 1. 1. Гетьмани й козацькі отамани / укл. І.Ю. Левашова. – К.: ТОВ «Видавництво «Глорія», 2014. 384 с.
 2. Данилович-Кропивницька М.Л. Основи економічної теорії: навч. посібник / М.Л. Данилович-Кропивницька, Г.І. Пушак. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013.

– 224 с.

 1. Казначейська справа: навч. посібник / К.С. Опалко, І.І. Булах, Н.О. Соколовська та ін. – К.: Аграрна освіта, 2014. – 296 с.
 2. 4. Адміністративне право України: навч. посібник для підготовки до іспитів: – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 214 с.
 3. Аграрне право України: Навчальний посібник для підготовки до іспитів. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 244 с.
 4. Либідь В.І., Можаровська Н.О., Неспороджена Л.Л. Господарське право: навчальний посібник. – К.: КНТ, 2014. – 424 с.
 5. Трудове право: підручник (для студентів юрид. спец. вищ. навч. зал.) / В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко та ін., за ред.. В.В. Жернакова, 2012. – 496 с.
 6. Майданик Р.А. Цивільне право: Загальна частина / Т. І. Вступ у цивільне право . – К.: Алерта, 2012. – 472 с.
 7. Перешар.В. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. та доповнене. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 320 с.
 8. Косилович Г.О., Завірюха П.Д., Голячук Ю.С. Агрофармакологія. Хімічний захист рослин: практикум. – Львів: Камула, 2014. – 160 с.
 9. Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 3. Охорона грунтів від ерозії і техногенного забруднення, рекультивація, агрохімія, біологія грунтів. – Харків: Тов «Смугаста типографія», 2014. – 344 с.
 10. Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 2. Ґрунтознавство і меліорація грунтів. – Харків: Тов «Смугаста типографія», 2014. – 381 с.
 11. Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 1. Пленарні доповіді. – Харків: Тов «Смугаста типографія», 2014. – 205 с.
 12. Подпряшов Г.І., Рожко В.І. Скалицька Л.Ф. Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва: підручник. К.: Аграрна освіта, 2014. – 393 с.
 13. Петриненко В.Ф., Лихо чвар В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур: навч. посіб. – 4-те вид., випр., долов. – Львів: НВФ «Українські технології», 2014. – 1040 с.
 14. Лихацький В.І. Овочівництво: практикум. – Вінниця: ФОП Бондарень С.С. 2012. – 451 с.
 15. Ветеринарна фармакологія: навч. посібник / О.К. Гальчинська. – К.: Аграрна освіта, 2013. – 525 с.
 16. Патофізіологія тварин: підручник (Мазуркевич А.Й. Тарасевич В.Л. Данилова Б.Б. та ін.). – К.: Агро освіта, 2013. – 414 с.
 17. Внутрішні незаразні хвороби тварин: підручник. – 3-є вид., переробл. та доповн. / за ред.. М.І. Цвіліховського. – К.: Аграрна освіта, 2014. – 614 с.

Залишити відповідь