ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ: «Основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина»

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ:

«Основні права, свободи  та обов’язки людини і громадянина»

У Вишнянському коледжі 7 грудня 2015 року в рамках Всеукраїнського тижня права відбулося семінарське заняття на тему:  «Основні права, свободи  та обов’язки людини і громадянина», який провела викладач юридичних дисциплін Олексієвець М.М. Заняття відбулося у групі П-21 юридичного відділення. Прослухавши заняття, студенти ознайомилися з основними правами і свободами людини та громадянина, усвідомили необхідність реалізації громадянином конституційних прав і свобод, і  виконання обов’язків.

Викладач розставила вдалі акценти на основоположних правах та свободах людини, що закріплені нормами міжнародного права та Конституцією України та разом із студентами обговорила питання конституційного механізму реалізації прав та свобод людини і громадянина в Україні.

Студенти не тільки зацікавлено слухали, а й приймали активну участь в обговореннях, які стосуються теми заняття.

Викладачем було висвітлено у формі презентацій всі проблемні питання, що сприяло підвищенню правової культури юристів. Закріпити матеріал вдалося шляхом розв’язання практичних завдань  та навчальної гри. Окрім того викладач ознайомив студентів з юридичною літературою, яка стосується прав людини і громадянина, тому кожен студент мав можливість ознайомитись з новинками нормативно-правових актів.

Було наголошено, що права людини є загальними, невід’ємними, неподільними. Вони повинні бути гарантовані кожному незалежно від національної приналежності, релігії, статі, віку, здібностей. Закони правової держави повинні гарантувати громадянам ці невід’ємні права, які належать їм від народження. Права ці однакові для всіх і кожен громадянин повинен знати про свої права і вміти їх відстоювати.

Права людини загалом можуть бути визначені, як права, притаманні нам від народження і без яких ми не можемо існувати як людські істоти. Саме чітке дотримання прав людини і основних свобод надають змогу повною мірою розвивати і використовувати такі характерні якості людини, як розум, талант, свідомість і задовольняти духовні та інші потреби кожного індивіда. Вони ґрунтуються на зростаючому прагненні людства до такого життя, в якому вроджене почуття гідності й цінність кожної людської особистості користуватимуться повагою та захистом.

Таке заняття має велике значення для усвідомлення студентською молоддю своїх прав та гарантій правового захисту.

викладач юридичних дисциплін                                                   Олексієвець М.М.

Залишити відповідь