Оголошення! НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Вишнянський коледж Львівського національного

аграрного університету

 

З А П Р О Ш Е Н Н Я

 

НА НАУКОВО – ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ

 

«ВЕТЕРИНАРНА  МЕДИЦИНА 

ТА

ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»

 

для студентів та викладачів вищих навчальних закладів України

 І-ІІ рівнів акредитації

11 травня 2016 року

с. ВИШНЯ – 2016

____________________________________

Програма конференції

11 травня (середа)

09:00-10:00 реєстрація учасників

10:00-11:00 екскурсія

11:00-11:30 відкриття конференції

11:30-14:00 доповіді учасників

11:30-14:00 проведення брейн-рингу

14:00-14:30 кава-брейк

15:30 підведення підсумків конференції

 

Умови участі у конференції

До 25 квітня 2016 року надіслати     Вашу публікацію та заявку на участь у конференції на електронну адресу ludmila.2503@gmail.com.

Для виступу на конференції учаснику необхідно підготувати презентацію у програмі PowerPoint.

 

За додатковою інформацією звертатись:

Храбко Марія Іванівна

(097)2263200

 

Вимоги до оформлення тез, статей

За матеріалами конференції до її початку планується публікація надісланих доповідей.

 

Вишнянський коледж Львівського національного аграрного університету запрошує студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, слухачів,  учнів 9-11-х класів прийняти участь у науково-практичній  конференції «Ветеринарна медицина та виклики сьогодення»

 

Метою конференції є залучення студентів та викладачів ВНЗ України І-ІІ рівнів акредитації до науково-пошукової діяльності та стимулювання і підтримка молоді України у сфері ветеринарної медицини.

 

До участі у конференції запрошуються: представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, які мають відношення до тематики конференції. Для учнів загальноосвітніх шкіл 9-11 кл., які бажають взяти участь у роботі конференції, заплановано проведення біологічного брейн-рингу (команди в складі 5 чоловік).

 

Організаційний комітет

Вантух А. Є. – кандидат сільськогоспо-дарських наук, науковий співробітник, директор коледжу, голова організаційного комітету.

Храбко М. І. – кандидат сільськогоспо- Представлені для публікації матеріали оформити згідно таких вимог:

ü мова: українська, англійська.

ü ім’я та прізвище автора, керівника (посада, звання) у правому кутку сторінки, над заголовком;

ü назва доповіді посередині сторінки  великими літерами;

ü література – у кінці публікації. На кожну позицію зі списку літератури вказати посилання у тексті. Список літератури повинен налічувати не більше 5 позицій;

ü обсяг доповіді – 2-3 сторінки машино-писного тексту (без нумерації);

ü основний текст: гарнітура – Times New Roman, формат А4, кегель – 14; поля: ліворуч – 2,5 см, угорі і внизу – 1,5 см; праворуч – 1 см; відстань між рядками – півтора інтервали; абзац – 1,25 см;

ü матеріали подавати на електронних носіях або надіслати електронною поштою. Назва надісланих документів повинна відповідати прізвищу учасника.

Відповідальність за зміст та оформлення публікації несе автор та керівник.

 

дарських наук, науковий співробітник, заступник директора з навчальної роботи.

Ковалко П. П. – завідувач природничим відділенням, спеціаліст першої категорії.

Кузь М. В. – заступник директора з виховної роботи, спеціаліст вищої категорії.

Кузь О. Г. – голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Актуальні проблеми розвитку тваринництва в Україні (екологія, кормовиробництво, тваринництво).

2. Сучасні методи діагностики захворювань сільськогосподарських тварин.

3. Стан та перспективи контролю за якістю та безпекою продуктів харчування в Україні (система НАССР).

4. Проведення профілактичних заходів як важливий фактор безпеки (економічний ефект, економічні збитки, правові норми).

5. Стан та перспективи реформування служби ветеринарної медицини в Україні.

 

Місце проведення конференції:

81540 Львівська область,

Городоцький район, с. Вишня.

Їхати до міста Рудки (зупинка «Коледж»)

 

 

ЗАЯВКА

на участь у науково-практичній конференції «Ветеринарна медицина та виклики сьогодення»

 

Прізвище, ім’я, по батькові:                   

___________________________________

Назва статті:                                                                                                              

                                                                 

Спеціальність, курс:                               

____________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника:                                                

____________________________________

 

Контактна інформація:

Поштова адреса (з індексом):                

____________________________________

____________________________________

Моб. тел.:                                                

____________________________________

E-mail:                                                     

 

Оголошення Конференція

Залишити відповідь