Оголошення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

І НАУКИ УКРАЇНИ

Вишнянський коледж Львівського національного

аграрного університету

З А П Р О Ш Е Н Н Я

НА НАУКОВО – ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ

«ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА І ТВАРИННИЦТВА ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, ТЕХНОЛОГІЧНЕ ТА НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

для студентів та викладачів вищих навчальних закладів України

І-ІV рівнів акредитації

09 листопада 2017 року

с. ВИШНЯ – 2017

Вишнянський коледж Львівського національного аграрного університету запрошує студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, слухачів, прийняти участь у науково-практичній  конференції «Екологізація виробництва продукції рослинництва і тваринництва та його організаційне, технологічне та наукове забезпечення»

Метою конференції є залучення студентів та викладачів ВНЗ України І-ІV рівнів акредитації до науково-пошукової діяльності та стимулювання і підтримка молоді України у сфері агрономії.

До участі у конференції запрошуються: представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, які мають відношення до тематики конференції.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Вантух Андрій Євгенович – кандидат сільськогосподарських наук, науковий співробітник, директор коледжу, голова організаційного комітету.

Храбко Марія Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, науковий співробітник, заступник директора з навчальної роботи.

Задорожний Микола Григорович – завідувач навчально-виробничою практи-кою, спеціаліст вищої категорії, методист.

Кузь Михайло Васильович – заступник директора з виховної роботи, спеціаліст вищої категорії.

Ковалко Павло Петрович – завідувач природничим відділенням, спеціаліст першої категорії.

Помірко Ярослав Мар’янович – голова циклової комісії, спеціаліст першої категорії.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Екологічні проблеми сучасного аграрного виробництва.

2. Органічне землеробство стан та перспективи розвитку в Україні і світі.

3. Сучасні екологічні методи захисту рослин.

4. Шляхи впровадження екологізації у рослинництві та тваринництві.

Місце проведення конференції:

81540 Львівська область,

Городоцький район, с. Вишня.

Їхати до міста Рудки (зупинка «Коледж»)

Програма конференції

09 листопада (четвер)

09:00-10:00 реєстрація учасників

10:00-11:00 екскурсія

11:00-11:30 відкриття конференції

11:30-14:00 доповіді учасників

14:00-14:30 кава-брейк

14:30 підведення підсумків конференції

Умови участі у конференції

До 27 жовтня 2017 року надіслати Вашу публікацію та заявку на участь у конференції на електронну адресу lubaluno@ukr.net, pomirkos@ukr.net.

Для виступу на конференції учаснику необхідно підготувати презентацію у програмі PowerPoint.

За додатковою інформацією звертатись:

Помірко Ярослав Мар’янович

(067)977-84-08

Вимоги до оформлення тез, статей

За матеріалами конференції до її початку планується публікація надісланих доповідей.

Представлені для публікації матеріали оформити згідно таких вимог:

  • мова: українська, англійська.

  • ім’я та прізвище автора, керівника (посада, звання) у правому кутку сторінки, над заголовком;

  • назва доповіді посередині сторінки великими літерами;

  • література – у кінці публікації. На кожну позицію зі списку літератури вказати посилання у тексті. Список літератури повинен налічувати не більше 5 позицій;

  • обсяг доповіді – 2-3 сторінки машино-писного тексту (без нумерації);

  • основний текст: гарнітура – Times New Roman, формат А4, кегель – 14; поля: ліворуч – 2,5 см, угорі і внизу – 1,5 см; праворуч – 1 см; відстань між рядками – півтора інтервали; абзац – 1,25 см;

  • матеріали подавати на електронних носіях або надіслати електронною поштою. Назва надісланих документів повинна відповідати прізвищу учасника.

Відповідальність за зміст та оформлення публікації несе автор та керівник.

ЗАЯВКА

на участь у науково-практичній конференції «Екологізація виробництва продукції рослинництва і тваринництва та його організаційне, технологічне та наукове забезпечення»

Прізвище, ім’я, по батькові:

___________________________________

Назва статті:

Спеціальність, курс:

___________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові наукового

керівника:

___________________________________

Контактна інформація:

Поштова адреса (з індексом):

___________________________________

___________________________________

Моб. тел.:

___________________________________

E-mail:

Залишити відповідь