Затвердження складу Приймальної комісії коледжу

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ВИШНЯНСЬКИЙ  КОЛЕДЖ  ЛНАУ

НАКАЗ  № 24

«30» грудня 2015 р.                                                                        с. Вишня

Про затвердження складу Приймальної комісії коледжу,

технічного персоналу приймальної комісії та Правил

прийому на навчання до Вишнянського коледжу ЛНАУ

            Згідно Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року №1085, зареєстрованого в Мін’юсті 04.11.2015 року № 1353/27798

НАКАЗУЮ:

 1. Створити приймальну комісію на 2016-2017 навчальний рік в такому складі:
 2. Вантух А.Є., директор, голова комісії
 3. Храбко М.І., заступник директора з навчальної роботи, заступник голови комісії
 4. Лопушняк В.І., декан агрономічного факультету Львівського НАУ, член комісії
 5. Більовський В.М., заступник голови Городоцької районної ради, член комісії
 6. Устиновська Т.Є., викладач, відповідальний секретар приймальної комісії
 7. Бородко Р.Б., голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін
 8. Романяк О.М., викладач, член комісії
 9. Кузь М.В., заступник директора з виховної роботи, член комісії
 10. Шандра С.В., інженер-електронник, відповідальна особа за внесення даних в ЄДЕБО
 11. Ковалко П.П., завідувач природничого відділення, член комісії
 12. Отчич Н.М., викладач, член комісії
 13. Роздайбіда Н.М., голова циклової комісії економічних дисциплін, член комісії
 14. Помірко Я.М., голова циклової комісії агрономічних дисциплін, член комісії
 15. Матіяш Ю.О., голова студентського профкому
 16. Квасниця А., студентка гр. В-21, голова студентського самоврядування
 1. Для забезпечення роботи приймальної комісії включити в склад технічного персоналу наступних працівників:

Алдабаєву М.М. – лаборант, член комісії

Генгало Н.М. – секретар-друкарка юридичного відділення, член комісії

Хомин О.С. – викладач, член комісії

 1. На виконання Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року №  1085 затвердити Правила прийому на навчання до Вишнянського коледжу Львівського національного аграрного університету у 2016 році.
 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор коледжу                                                                                      А.Є. Вантух

Залишити відповідь