Публічна інформація

Назва
1 Витяг з ліцензії щодо здійснення освітньої діяльності
2 Положення-Вишнянського-коледжу-ЛНАУ
3 Сертифікати про акредитацію
4 Освітньо професійна програма Облік і оподаткування
5 Освітньо професійна програма Менеджмент
6 Освітньо професійна програма Право
7 Освітньо професійна програма Фінанси, банківська справа та страхування
8 Освітньо професійна програма Агрономія
9 Освітньо професійна програма Ветеринарна медицина
10 Документи(Свідоцтво про держ реєстрацію)
11 Експертні висновки спеціальності Менеджмент
12 Освітньо професійні програми зі спеціальностей(для підготовки фахових молодших бакалаврів)
13 Освітньо професійна програма Лісове господарство
14 Освітньо професійна програма Правоохоронна діяльність

Експертні висновки

спеціальності
Назва
1 Облік і оподаткування
2 Право
3 Фінанси, банківська справа та страхування

 

Категорія Посилання
1 Різне Правила внутрішнього трудового розпорядку
2 Різне Колективний договір
3 Різне Звіт директора за 2021р
4 Різне Програма розвитку Вишнянського коледжу 2015-2020