Публічна документація

Назва
1 Витяг з ліцензії щодо здійснення освітньої діяльності
2 Положення-Вишнянського-коледжу-ЛНАУ
3 Сертифікати про акредитацію
4 Освітньо професійна програма Облік і оподаткування
5 Освітньо професійна програма Менеджмент
6 Освітньо професійна програма Право
7 Освітньо професійна програма Фінанси, банківська справа та страхування
8 Освітньо професійна програма Агрономія
9 Освітньо професійна програма Ветеринарна медицина
10 Документи(Свідоцтво про держ реєстрацію)
11 Експертні висновки спеціальності Менеджмент
12 Освітньо професійні програми зі спеціальностей(для підготовки фахових молодших бакалаврів)

Експертні висновки

спеціальності
Назва
1 Облік і оподаткування
2 Право
3 Фінанси, банківська справа та страхування

 

Категорія Посилання
1 Різне Правила внутрішнього трудового розпорядку
2 Різне Колективний договір
3 Різне Звіт керівника Вишнянського коледжу
4 Різне Програма розвитку Вишнянського коледжу 2015-2020