Кадрове забезпечення

Назва
1Кадровий-склад-педагогічних-працівників-ВСП-ВФК-ЛНУП.xlsx
2Порядок і умови проведення конкурсу на вакантні посади.docx
3Відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» на рівні фахової передвищої освіти.doc
4Відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес  за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на рівні фахової передвищої освіти.doc
5Відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 081 «Право» на рівні фахової передвищої освіти.doc
6Відомості про педагогічних працівників, які працюють у здобувача ліцензії (ліцензіата) за основним місцем роботи, мають освітню та/або професійну кваліфікацію, яка відповідає спеціальності 081 «Право» на рівні фахової передвищої освіти.docx