Положення

Проєкт

Посилання
1Положення-про-проведення-контролю-залишкових-знань-здобувачів-2023.pdf
2Положення-про-академічну-доброчесність.pdf
3Положення-про-безпечне-освітнє-середовище.pdf
4Положення-про-відрахування.pdf
5Положення-про-нав-метод-каб.pdf
6Положення-про-заліки-та-іспити-2023.pdf
Посилання
1Положення-про-навчально-методичне-забезпечення-навчальних-дисциплін.pdf
2Положення-про-вибіркові-навчальні-дисципліни.pdf
3Положення-про-індивідуальний-план-роботи-педагогічного-науково-педагогічного-працівника.pdf
4Положення-про-оцінювання-навчальних-досягнень-та-порядок-запису-результатів-навчання.pdf
5Положення-про-силабус-навчальної-дисципліни.pdf
6Положення-про-формування-індивідуальної-освітньої-траєкторії.pdf
7Положення-про-організацію-освітнього-процесу.pdf
8Положення-про-підвищення-кваліфікації-педагогічних-і-науково-педагогічних-працівників.pdf
9Порядок-проведення-занять-з-обміну-досвіду-у-відкритій-формі-та-взаємовідвідування.pdf
10Положення-про-рейтингове-оцінювання-професійної-діяльності-педагогічних-та-науково-педагогічних-працівників.pdf
11Положення-про-гурткову-роботу.pdf
12Про-порядок-визнання-результатів-неформального-та-або-інформального-навчання.pdf
13Порядок-проведення-опитувань-учасників-освітнього-процесу.pdf
14Норми-часу-діяльності-педагогічних-та-науково-педагогічних-працівників.pdf
15Положення-про-методичну-раду.pdf
16Положення-про-педагогічну-раду.pdf
17Положення-про-циклову-комісію.pdf
18Положення-про-практику-2023р..pdf

Посилання
1Положення про індивідуальний графік
2Положення про комплексний державний екзамен
3Положення про орган студентського самоврядування
4Положення про переведення на вакантні місця
5Положення про методичну раду коледжу
6Положення про педагогічну раду коледжу
7Положення про адміністративну раду коледжу
8Правила призначення виплату стипендій
9Положення про практику
10Положення про Піклувальну Раду
11Положення про організацію освітнього процесу
12Положення про науково-дослідну роботу студентів
13Положення про курсову роботу
14Положення про ліквідацію академічної заборгованості
15Положення про відділення
16Положення про журнал навчальних занять
17Положення про навчальне господарство
18Положення про систему рейтингової оцінки діяльності викладача
19Положення про атестацію педагогічних працівників
20ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
21Проєкт положення про освітній процес у Вишнянському коледжі ЛНАУ 2021
22Положення про методичне об’єднання кураторів студентських груп
23Вишнянський фаховий коледж Положення PDF
24Проєкт положення про організацію освітнього процесу.docx