Положення

Посилання
1Положення про індивідуальний графік
2Положення про комплексний державний екзамен
3Положення про орган студентського самоврядування
4Положення про переведення на вакантні місця
5Положення про методичну раду коледжу
6Положення про педагогічну раду коледжу
7Положення про адміністративну раду коледжу
8Правила призначення виплату стипендій
9Положення про практику
10Положення про Піклувальну Раду
11Положення про організацію освітнього процесу
12Положення про науково-дослідну роботу студентів
13Положення про курсову роботу
14Положення про ліквідацію академічної заборгованості
15Положення про відділення
16Положення про журнал навчальних занять
17Положення про навчальне господарство
18Положення про систему рейтингової оцінки діяльності викладача
19Положення про атестацію педагогічних працівників
20ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
21Проєкт положення про освітній процес у Вишнянському коледжі ЛНАУ 2021
22Положення про методичне об’єднання кураторів студентських груп
23Вишнянський фаховий коледж Положення PDF
24Проєкт положення про організацію освітнього процесу.docx