Положення

Посилання
1 Положення про індивідуальний графік
2 Положення про комплексний державний екзамен
3 Положення про орган студентського самоврядування
4 Положення про переведення на вакантні місця
5 Положення про методичну раду коледжу
6 Положення про педагогічну раду коледжу
7 Положення про адміністративну раду коледжу
8 Правила призначення виплату стипендій
9 Положення про практику
10 Положення про Піклувальну Раду
11 Положення про організацію освітнього процесу
12 Положення про науково-дослідну роботу студентів
13 Положення про курсову роботу
14 Положення про ліквідацію академічної заборгованості
15 Положення про відділення
16 Положення про журнал навчальних занять
17 Положення про навчальне господарство
18 Положення про систему рейтингової оцінки діяльності викладача
19 Положення про атестацію педагогічних працівників
20 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
21 Проєкт положення про освітній процес у Вишнянському коледжі ЛНАУ 2021
22 Положення про методичне об’єднання кураторів студентських груп